#CivSocPrize @EU_EESC

EHSV obdržel 148 přihlášek do soutěže o Cenu pro občanskou společnost, kterou uděluje a jež letos odmění inovativní iniciativy podporující identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), který zastupuje organizovanou občanskou společnost na úrovni EU, vyhlásil tuto cenu, se kterou je spojena finanční odměna ve výši 50 000 EUR, v červnu. Soutěž, do níž bylo možné se přihlásit do 7. září, přilákala kandidáty z 27 členských států EU, což ukazuje, že zájem občanské společnosti o tuto cenu od roku 2017 vzrostl, neboť loni bylo zastoupeno pouze 20 zemí.

Nejvyšším počtem kandidátů v roce 2018 se může pochlubit Itálie, odkud se přihlásilo 24 projektů. Po 13 kandidátech mají Německo a Belgie a zástupců Řecka je 11.

Přihlášky do soutěže vyhodnotí skupina 10 odborníků, přičemž se očekává, že vítězové budou informování koncem listopadu. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 13. prosince 2018 na plenárním zasedání EHSV v Bruselu.

Vítězů můžu být nanejvýš pět.

O Cenu EHSV pro občanskou společnost se mohou ucházet organizace občanské společnosti, jež mají sídlo v Evropské unii a působí na místní, národní, regionální či evropské úrovni. Přihlásit se mohou i jednotlivci.

EHSV Cenu pro občanskou společnost udílí již desátým rokem a jejím smyslem je ocenit a podpořit konkrétní iniciativy a výsledky činnosti organizací občanské společnosti či jednotlivých osob, které podstatnou měrou přispěly k prosazování společných hodnot, jež posilují evropskou soudržnost a integraci.

Více informací o tomto ocenění naleznete na našich internetových stránkách – Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2018. (ll)