jak možná víte, Evropský hospodářský a sociální výbor sfouknul v květnu 60 svíček na svém narozeninovém dortu a s pýchou si připomenul, čeho všeho až doposud dosáhl. Kromě toho nás toto výročí přimělo zamyslet se nad úlohou a budoucností EHSV a nad místem občanské společnosti v dnešní a zítřejší Evropě, jejíž základní hodnoty by měly být respektovány a posilovány.

Žijeme však v době, která je plná nejistoty a výzev v důsledku obrovských změn ve společnosti a v hospodářství a životním prostředí, a proto Výbor nesmí usnout na vavřínech a musí tohoto nového impulsu využít.

Ve stejný den, kdy proběhly oslavy 60 let jeho existence, jež byly završeny kulturním večerem v prostorách komplexu Albert Hall a během nichž byla prezentována rozmanitost našeho kulturního dědictví, která nás ovšem zároveň spojuje, uspořádal EHSV 9. ročník Dní občanské společnosti věnovaný tématu Občanství, demokracie a kultura v digitalizované Evropě. Bylo to vůbec poprvé, co se organizace občanské společnosti sešly, aby obšírně prodiskutovaly složitou otázku digitalizace.

Nedlouho poté byla vyhlášena soutěž o Cenu EHSV pro občanskou společnost 2018. Pro 10. ročník této soutěže si EHSV zvolil motto „Identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě“. Toto ocenění bude předáno v prosinci, a to pěti organizacím občanské společnosti a/nebo jednotlivým osobám, které konkrétním způsobem výrazně přispěly k prosazování našich společných evropských hodnot tím, že zvyšují povědomí o pestrosti evropských identit, usilují o plné využití potenciálu evropského kulturního bohatství nebo se snaží usnadnit přístup k evropskému kulturnímu dědictví.

Ráda bych také zmínila první panelovou diskusi s evropskými občany, která se v EHSV uskutečnila začátkem května. Jejím účelem bylo připravit veřejnou konzultaci o budoucnosti Evropy tak, aby se evropští občané mohli vyslovit a aby byly zohledněny jejich názory na důležité otázky, které mohou ovlivnit vývoj v Evropě. K této konzultaci dal podnět francouzský prezident Emmanuel Macron a společně ji zorganizovaly Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropská komise.

Pomocí tohoto a dalších významných projektů bude EHSV i v budoucnu potvrzovat svou cennou úlohu v EU jakožto skutečná platforma pro dialog a prostředník mezi evropskými orgány na jedné straně a místními organizacemi a občany, jež Výbor zastupuje, na straně druhé. A při plnění tohoto úkolu bude i nadále naslouchat a promlouvat.

Chtěla bych se rovněž srdečně rozloučit s Peterem Lindvald-Nielsenem, ředitelem odboru komunikace, který k 1. červenci ukončil svůj pracovní poměr. Děkujeme ti, Petře, za tvou vynikající práci!

Přeji vám všem krásné a odpočinkové léto! Budeme se těšit na shledanou opět v září, plni elánu.

Isabel Caño Aguilar

místopředsedkyně EHSV pro komunikaci