Dne 24. května u příležitosti 60. výročí založení Evropského hospodářského a sociálního výboru jeho předseda Luca Jahier ve svém projevu uvedl, že Výbor je odhodlán neusnout na vavřínech, a nastínil směřování budoucích kroků EHSV na základě sedmi priorit. Nejvyšší představitelé EU se v debatách o budoucnosti Evropy shodli, že občanský prostor je a musí být i nadále základem evropské demokracie.

Předseda Luca Jahier ve svém projevu na zvláštním výročním plenárním zasedání zdůraznil historické milníky EHSV a připomněl ty nejdůležitější dosažené úspěchy, jež vedly k některým klíčovým právním předpisům EU. Podle jeho slov „na sebe může být EHSV hrdý“, ať už jde o Chartu Společenství základních sociálních práv pracovníků nebo o průkopnický návrh týkající se daně z finančních transakcí.

Předseda Luca Jahier navrhl několik řešení problémů, s nimiž se Evropa potýká, a zmínil prioritní oblasti činnosti EHSV v nadcházejících letech:

  • potvrzení hodnot Unie;
  • provádění Agendy pro udržitelný rozvoj;
  • posílení koordinace hospodářské politiky v rámci EU;
  • řízení umělé inteligence v zájmu lidstva;
  • práce na ambiciózním víceletém finančním rámci založeném na solidaritě a posilujícím soudržnost;
  • posilování smyslu evropské identity prostřednictvím kultury a vzdělávání;
  • aktivní vytváření vztahů v sousedství EU i nad jeho rámec.

V navazující debatě hovořil Luca Jahier s Jean-Claudem Junckerem, předsedou EK, Ramónem Valcarcel Sisem, místopředsedou EP, a Karl-Heinzem Lambertzem, předsedou VR, o tom, jak nejlépe řešit evropské výzvy před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.

Bývalý předseda Evropské rady Herman Van Rompuy ve svém inspirativním projevu vyjádřil naději a víru stran budoucnosti Evropy a vyzdvihl úlohu EHSV, pokud jde o zajišťování odolné demokracie v Evropě.

Darja Isaksson, členka národní rady pro inovace švédského premiéra, vyjádřila stanovisko nejmladší evropské generace, která vyzývá vedoucí představitele EU k tomu, aby se postavili výzvě udržitelného rozvoje a digitální revoluce.

Předseda Luca Jahier na závěr slavnostního projevu citoval papeže Jana Pavla II. a vyzval účastníky, aby se přítomnosti nebáli a našli odvahu jí žít. (dm)

Přečtěte si projev předsedy Lucy Jahiera na výročním plenárním zasedání

Sledujte projev předsedy Lucy Jahiera