Vážení čtenáři,

Evropa, která chrání – tak zní motto, jež si Rakousko zvolilo pro své šestiměsíční předsednictví EU, které bude vykonávat až do 31. prosince. Toto motto si lze vyložit různými způsoby – jakožto Evropu, která své občany chrání před chudobou uplatňováním silného sociálního pilíře, před chorobami zajištěním co nejkvalitnější zdravotní péče, před nespravedlností a perzekucí zavedením spravedlivého a řádného právního systému atd. Dalo by se chápat také jako Evropa, jež skýtá útočiště lidem prchajícím před pronásledováním a bezprávím, bídou či válkou.

Z diskusí vedených na červnovém zasedání Evropské rady a okolo něj, kdy vedoucí představitelé EU rokovali o migraci a důležitosti zabezpečení našich vnějších hranic, nicméně usuzuji, že v zásadě jde o Evropu, která občany chrání před přílivem žadatelů o azyl a migrantů.

Ochrana našich vnějších hranic má zásadní význam a je škoda, že této otázce nebyla věnována náležitá pozornost v době, kdy byl vytvářen schengenský prostor, a že byla později zamítnuta. Je očividné, že Evropa nemůže brát pod svá křídla všechny osoby, které hledají lepší podmínky k životu.

Co však Evropu činí jedinečnou, jsou její hodnoty, tj. respektování lidské důstojnosti a lidských práv, svoboda, demokracie, rovnost a bratrství. Ano, bratrství – slovo a hodnota, na kterou se příliš často zapomíná, která je hluboce zakořeněna v evropském křesťanském dědictví a již některé evropské strany nyní zjevně znovu objevují, i když jsou při tom svědky toho, jak ve Středozemním moři tonou stovky uprchlíků.

Jedno je třeba říci jasně – jsem zcela proti nekontrolovanému přistěhovalectví. V současné době je ale nezbytné, aby mezi členskými státy panovala solidarita vůči skutečným žadatelům o azyl, tedy lidem, kteří mají právo na azyl v souladu s Ženevskou úmluvou o uprchlících, aby bylo nalezeno opravdové evropské řešení pro dosažení kontrolované imigrace a aby byla zřízena evropská přijímací střediska, která budou hodna tohoto označení, protože se budou opírat o naše, tj. evropské lidské hodnoty.

Lidskost, bratrství a solidarita jsou v evropské společnosti pevně zakotveny. Právě ony totiž tvoří Evropu. Nesmíme dovolit, aby nás štváči a šiřitelé poplašných zpráv rozdělili. Namísto toho bychom měli společně vypracovat evropská pravidla v oblasti azylu, přistěhovalectví a integrace, jichž se bude muset držet každý, kdo bude chtít využít naší pohostinnosti.