Gianluca Brunetti, nový generální tajemník Evropského hospodářského a sociálního výboru

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) jmenoval s platností od 14. listopadu 2018 novým generálním tajemníkem pana Gianlucu Brunettiho, který zde dříve působil jako ředitel pro lidské zdroje a finance.

Pan Brunetti započal svou kariéru v Radě Evropy ve Štrasburku a v Bruselu (1986–1991). Roku 1991 přešel do Evropského parlamentu a roku 2010 do EHSV. Je absolventem Università degli Studi di Napoli, kde vystudoval politické vědy se zaměřením na právo a politiky EU. Nový generální tajemník EHSV je skutečným Evropanem a podílel se na budování Evropy více než 30 let. K jeho zálibám patří šach a divadlo.

Mateřským jazykem pana Brunettiho je italština; plynně hovoří francouzsky, anglicky a španělsky.