EHSV vítá první úvěr určený sociální ekonomice podle Junckerova plánu

Evropská investiční banka (EIB) poskytla španělskému podniku sociální ekonomiky ILUNION úvěr 35 milionů EUR. Úvěr je uznáním potenciálu sociální ekonomiky, který EHSV již dlouho oceňuje. Očekává se, že úvěr vytvoří 725 nových pracovních míst.

ILUNION je součástí španělské sociální skupiny ONCE. Dne 25. září jeho zástupci podepsali v Bruselu dohodu o úvěru 35 milionů EUR od EIB, který se financuje z Evropského fondu pro strategické investice, známějšího jako Junckerův plán. Úvěr má pokrýt polovinu 70milionového investičního plánu zaměřeného na posílení hotelového a prádelního provozu podnikající části skupiny, která je největším španělským zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.

Stává se bodem obratu tolik požadované „socializace“ Junckerova plánu. Plán se projevil jako inovativní způsob, jak evropským investorům umožnit zapojení do velkorysých investic, do nichž by se tradiční banky váhaly zapojit.

„Již déle než dvě desetiletí EHSV zdůrazňuje význam systematické podpory sociální ekonomiky jako hnací síly investic, růstu a především vytváření pracovních míst. V posledních deseti letech v různých dokumentech upozorňoval na obtíže, na něž odvětví sociální ekonomiky naráží při financování svých investic a připomínal, že je třeba, aby EU sociální ekonomiku podporovala. Úvěr EIB je reakcí na naše výzvy,“ řekl Miguel Angel Cabra de Luna, člen EHSV zastupující Španělskou konfederaci podniků sociální ekonomiky CEPES.

Úvěr také znamená uznání potenciálu sociální ekonomiky (cca 10 % HDP Evropy) při vytváření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením (15 % obyvatelstva EU). EHSV doufá, že tento úspěch podnítí nové sociální investice v Evropě. (dm)

Na fotografii: předseda ILUNION Alberto Durán, viceprezidentka Evropské investiční banky Emma Navarro, předseda skupiny ONCE Miguel Carballeda a místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen.