Vaše Evropa, váš názor 2019: dejte svůj hlas budoucnosti!

Vaše Evropa, váš názor, stěžejní akce Evropského hospodářského a sociálního výboru, jež dává mladým lidem slovo při tvorbě evropských politik, oslaví v příštím roce 10. výročí existence. Rok 2019 bude rokem volebním. Nový Evropský parlament čekají velmi důležitá rozhodnutí, a to v době, kdy se vše – od hospodářství po komunikaci, od politiky po sociální trendy – zásadním způsobem mění.

EHSV by se rád dozvěděl, jak tuto budoucnost vnímají mladí Evropané a jaká řešení by mohli nabídnout evropské společnosti jako celku. V rámci akce bude na 21. a  22. března 2019 pozváno 99 studentů středních škol z 33 zemí do Bruselu, aby zde hlasovali o budoucnosti a oslavili 10. výročí této akce. Přihlásit se mohou střední školy z celé Evropy, a to do 18. listopadu 2018. V prosinci 2018 bude vylosována jedna škola z každé země. (ks)