Luca Jahier: „Evropa musí být udržitelná, nebo prostě přestane existovat“

Na konferenci na vysoké úrovni věnované cílům udržitelného rozvoje a iniciativám zaměřeným na udržitelné globální hodnotové řetězce, kterou uspořádal EHSV spolu s Evropskou komisí a Hospodářskou a sociální radou Nizozemska, Luca Jahier prohlásil, že není žádná jiná alternativa než udržitelné hospodářství: „Evropa musí být udržitelná, nebo prostě přestane existovat“.

Konference se konala dne 30. října a zúčastnili se jí zástupci podniků, odborových svazů a nevládních a profesních organizací z celé Evropy. Na zahájení byli přítomni místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a nizozemská ministryně pro zahraniční obchod a rozvojovou spolupráci Sigrid Kaag.

Jedním z hlavních závěrů konference bylo, že plnění cílů udržitelného rozvoje je společným úkolem občanské společnosti, EU a orgánů členských států i soukromého sektoru. Odborníci se rovněž shodli na tom, že kombinace regulačních opatření a pobídek na podporu dobrovolných iniciativ má zásadní význam pro větší angažovanost soukromých podniků a občanů. (dgf)