Organizace občanské společnosti vyzvaly Srbsko k posílení právního státu

Na 7. schůzi smíšeného poradního výboru EU-Srbsko, jež proběhla 23. října v Bělehradě, se organizace občanské společnosti obou stran zabývaly současným stavem procesu přistoupení Srbska k EU.

V řadě oblastí byl sice učiněn velký posun (např. z hlediska hospodářského růstu), smíšený poradní výbor však přesto ve svém společném prohlášení vyjádřil znepokojení nad nedostatečným pokrokem v oblasti svobody projevu a vybídl srbské orgány, aby se intenzivněji snažily zajistit dodržování zásad právního státu a základních práv, uskutečnění reformy soudnictví, potírání korupce a svobodu tisku.

Členové smíšeného poradního výboru uvítali skutečnost, že v přístupových jednáních se Srbskem byly otevřeny dvě nové kapitoly, které se týkají rybolovu a finančních a rozpočtových ustanovení. Pozitivní vývoj byl zaznamenán i v oblasti hospodářství – v roce 2018 poklesla nezaměstnanost a zrychlilo se tempo růstu. V závěrečném společném prohlášení bylo nicméně zdůrazněno, že je nezbytné přijmout účinná opatření s cílem zamezit neformální ekonomické činnosti, snížit nerovnosti a míru chudoby a efektivnějším a transparentnějším způsobem využívat platformy pro vedení dialogu s občanskou společností. (dgf)