Nové fondy pro migraci a správu hranic by měly být klást důraz na začlenění migrantů

EHSV podporuje nový Azylový a migrační fond a Nástroj pro správu hranic a víza. Ve svém stanovisku, jehož zpravodajem byl Giuseppe Iuliano a které bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání, Výbor uvítal rozhodnutí Komise navýšit rozpočet na obě tyto politické oblasti. Prohlásil však, že v názvu fondu pro migraci by mělo zůstal slovo „integrační“ a že je třeba přijmout ustanovení pro zajištění legálních možností vstupu do EU.

„Skutečnost, že bylo z názvu Azylového a migračního fondu vyškrtnuto slovo ‚integrační‘, je velice znepokojivá,“ uvedl pan Iuliano. „Dalo by se to chápat tak, že je tomuto aspektu přikládán stále menší význam. Nesmíme zapomínat na to, že rovné zacházení a antidiskriminační opatření jsou pilířem evropských politik, včetně těch, jež se týkají integrace státních příslušníků třetích zemí,“ dodal. „Slovo ‚integrační“ se do označení tohoto fondu musí vrátit, protože začleňování je pro členské státy obtížným úkolem.“

Mimoto se Komise ve svém návrhu soustřeďuje zejména na nelegální přechody přes hranice a nezmiňuje se o standardních možnostech vstupu do EU. Stejně tak v návrhu nepadá ani slovo o ochraně základních práv při hraničních kontrolách. Výbor je toho názoru, že právo na azyl musí být zaručeno, a vyzývá k vytvoření společné migrační politiky, jež bude zahrnovat nástroje pro usnadnění legální a řízené migrace. Potřebujeme dosáhnout pokroku a inovací v komplexním evropském migračním systému, a proto musíme zreformovat dublinský systém. (mp)