EHSV se domnívá, že silná a plně finančně pokrytá společná zemědělská politika (SZP) je zásadní

EHSV se domnívá, že silná a plně finančně pokrytá společná zemědělská politika je zásadní a odmítá jakékoli škrty v rozpočtu SZP. Vítá legislativní návrhy týkající se SZP, jež mají nové zaměření na větší ambice v oblasti životního prostředí a změny klimatu, subsidiarity a zjednodušení, chce však být ujištěn, že SZP zůstane společnou politikou se silným jednotným trhem.

Žádné škrty v rozpočtu SZP

Rozpočet SZP by si měl zachovat svou současnou míru financování 38 % rozpočtu EU. Mělo by být navýšeno na 1,3 % hrubého národního důchodu. „Jakékoliv snížení rozpočtu SZP je nepřijatelné“, zdůraznil člen EHSVJohn Bryan, „neboť by to oslabilo cíle a ambice SZP. Rozpočet SZP významně přispívá k bezpečnosti pracovních míst a příjmu v odvětví zemědělství, a také k výrobě environmentálních výrobků, z nichž máme prospěch všichni.“

Je důležité zachovat stávající strukturu SZP ve dvou pilířích, přičemž jeden je zaměřen na podporu příjmů pro zemědělské podniky a druhý na rozvoj venkova. Přímé platby by však měli získávat pouze skuteční zemědělci.

Směrem k bezchybné, udržitelné a zjednodušené SZP

Je zásadní, aby SZP 2021-2027 naplnila potřeby jednotlivých subjektů činných v zemědělství, jako jsou rodinné zemědělské podniky, družstva, organizace producentů a jiné formy zemědělství a výroby potravin. SZP musí rovněž zohlednit rozmanitost evropského zemědělství, kulinářskou různorodost a vyhlídky na trhu a nabídnout různé způsoby podpory kvality. Pokud jde o přidělení 40 % zemědělských výdajů na splnění cíle EU v oblasti změny klimatu, měli by zemědělci mít k dispozici řadu opatření, z nichž si mohou vybrat ta, která budou vyhovovat jejich konkrétní situaci. Je nezbytné snížit administrativní zátěž zemědělců a současně zachovat řádné a kompletní kontroly.