EHSV si přeje, aby občanská společnost hrála významnější roli v rámci vnější činnosti EU

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová se dne 17. října 2018 zúčastnila plenárního zasedání EHSV s cílem projednat hlavní vnější hrozby a výzvy, jimž EU čelí. Předseda EHSV Luca JAHIER upozornil na významnou úlohu EU jako předního poskytovatele humanitární pomoci a poukázal na to, že „organizace občanské společnosti chtějí být součástí tohoto úsilí“.

Plenární zasedání bylo zahájeno debatou s Federicou Mogheriniovou téma vnějších hrozeb a výzev, jimž EU čelí. Pan Jahier vyjádřil politování, že i přes úsilí EU se situace ve většině zemí v oblasti Středozemního moře v posledních letech nezlepšila. „EU měla významnou úlohu jakožto přední poskytovatel humanitární pomoci, je však také rozpolcena mezi nutností pragmatického politického přístupu k řízení migračních toků a nutností hájit základní hodnoty EU, jako jsou lidská práva.“

Pan Jahier však uvedl, že „EHSV má dobrou pozici, která mu umožňuje vidět pozitivní stránky této těžké situace“, a vyzval k většímu zapojení občanské společnosti do vnější činnosti EU. „Je jasné, že míra veřejné podpory pro silnější úlohu EU je stále vysoká a že organizace občanské společnosti se chtějí na tomto úsilí podílet. To je, paní Mogheriniová, velkým politickým trumfem ve vašich rukou.“

Federica Mogheriniová vyjmenovala některé priority, které Evropská služba pro vnější činnost sdílí s EHSV. Patří sem např. udržitelný rozvoj a udržitelný mír, což jsou oblasti, v nichž jsou „odborové svazy a organizace občanské společnosti zásadně důležitými partnery“, kulturní aspekty vnější činnosti jakožto způsob výkonu evropské měkké síly a zaměření na mladé lidi, které je podle paní Mogheriniové jedním z ústředních prvků vnější činnosti EU. (dgf)