Spěje EU konečně k vybudování sociální Evropy?

skupina Zaměstnanci

Pracovní zasedání dne 12. října 2018 v Sankt Pöltenu věnované evropskému pilíři sociálních práv: Na tomto pracovním zasedání, které bylo uspořádáno ve spolupráci mezi EHSV a Komorou práce spolkové země Dolní Rakousko, se ve Středisku pro pracující v Sankt Pöltenu hovořilo o realizaci evropského pilíře sociálních práv.

Za přítomnosti zhruba 80 hostů se rozproudila diskuse, jíž se zúčastnili poslankyně Evropského parlamentu Evelyn Regner, vedoucí oddělení na GŘ EMPL Egbert Holthuis, představitelé organizací sociálních partnerů a regionální političtí činitelé. EHSV zastupovali Gabriele Bischoff a Jukka Ahtela. Gabriele Bischoff ve svém hlavním proslovu zdůraznila: „Členské státy a orgány EU se před rokem v Göteborském prohlášení zavázaly k tomu, že učiní přítrž sociální roztříštěnosti Evropy a také sociálnímu dumpingu. Je třeba zlepšit situaci v oblasti rovných příležitostí a přístupu na trh práce, vytvořit spravedlivé pracovní podmínky a zaručit ve všeobecném měřítku sociální ochranu a začlenění. Čas neúprosně tlačí – vzhledem k brexitu, Trumpovu působení a sílícímu pravicovému populismu a nacionalismu v mnoha evropských zemích je nezbytné, aby byl konečně zahájen pozitivní evropský projekt.“

Jukka Ahtela ve svém vystoupení vyzdvihl význam evropského sociálního modelu. Prohlásil, že podle něj může EU dosáhnout účinků v sociální oblasti především formulováním právních předpisů a pokynů a navazováním spolupráce. Cílem jsou však samozřejmě hospodářská a sociální konvergence, jež musí jít ruku v ruce. Podtrhl rovněž důležitost sociálního dialogu, pokud jde o překonání výzev, jimž Evropa čelí, jako jsou například nové formy zaměstnání a budoucí vývoj světa práce. (mg)

Na fotografii zleva doprava: Egbert Holthuis (Evropská komise), Evelyn Regner (poslankyně Evropského parlamentu), Markus Wieser (předseda, dolnorakouská Komora práce), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (vedoucí oddělení pro evropské a mezinárodní záležitosti, Spolková komora práce), Bettina Heise (ředitelka, dolnorakouská Komora práce), René Pfister (poslanec zemského sněmu spolkové země Dolní Rakousko specializující se na sociální politiku).