Svobodná povolání 4.0 – udržitelná změna charakteristik těchto profesí

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa v EHSV uspořádá akci zaměřenou na svobodná povolání, jež se bude soustředit na udržitelnou změnu charakteristik těchto profesí. Cílem této akce je získat nové poznatky, aby bylo možné vytvořit definici svobodných povolání v digitalizovaném světě práce, jež bude platná i v budoucnu.

Diskuse se zaměří na témata, jako jsou vynikající znalosti a dovednosti, povinnosti ve veřejném zájmu týkající se služeb, které úzce souvisejí s tak zásadně důležitými oblastmi, jako je zdraví, bezpečnost, bydlení, kvalita života atd., přísná vlastní kontrola (profesní pravidla, kodexy chování, disciplinární opatření), osobní odpovědnost a nezávislost výkonu profese na ekonomických a jiných zájmech.

Jednání zahájí předseda skupiny Různorodá Evropa Arno Metzler. Řečníci zastupující zájmovou skupinu Svobodná povolání předloží v souladu s prohlášením, jež bylo přijato minulý rok na konferenci v Římě věnované svobodným povoláním, souhrn výsledků a přehled budoucí činnosti se sloganem Z Říma do Bruselu.

Na konferenci se sejde řada celostátních a unijních zástupců svobodných povolání i akademických odborníků specializovaných na dané téma v rámci tří panelových diskusí:

  • Oprostit se od stereotypu protekcionismu a přizpůsobit definici veřejného zájmu vývoji společnosti.
  • Mění digitalizace základní potřeby společnosti a jaký vliv to má na svobodná povolání?
  • Omezení kapitálové účasti: již není nutná, či je jí třeba více než dříve? Požadavky investorů versus profesní požadavky.

Tato akce se uskuteční dne 27. listopadu v Bruselu od 10 do 17 hod. (cl)