Na změnu klimatu by mělo být vyčleněno 40 % rozpočtu EU

EHSV si přeje prostřednictvím svého stanoviska k Evropskému paktu o financování opatření v oblasti klimatu zajistit financování změn nezbytných k tomu, aby se naše ekonomika stala ekologičtější. Poukazuje na to, že na boj proti změně klimatu a jejím důsledkům by mělo být vyčleněno 40 % rozpočtu EU.

„Změna klimatu je jednou z největších hrozeb pro člověka a planetu. Je však zřejmé, že nutnost změnit evropské hospodářství tak, aby bylo udržitelné, poskytne nové příležitosti. Můžeme to dokázat, pokud všichni v Evropě spojí své síly,“ prohlásil Rudy de Leeuw.

Je třeba, aby na boj proti změně klimatu a jejím důsledkům bylo v Evropě každoročně vynaloženo 1 115 miliard EUR. Pakt o financování opatření v oblasti klimatu vyžaduje jasný a předvídatelný evropský politický rámec. Víceletý finanční rámec (2021–2027) musí podporovat udržitelný hospodářský rozvoj a vysoce kvalitní pracovní místa. Rozpočet EU určený na boj proti změně klimatu a jejím důsledkům by měl být navýšen na 40 %.

Mělo by se také uvažovat o tom, že by se EIB stala bankou udržitelného rozvoje, jež by financovala především transformaci energetiky, zelenou mobilitu a inovace. EHSV podporuje vytvoření jednotného unijního klasifikačního systému (taxonomie), což by podpořilo udržitelné projekty a investice, které mají nejpozitivnější environmentální a hospodářský dopad.

Investicím, které jsou v souladu s jednotným klasifikačním systémem EU a s nejpřísnějšími normami v oblasti udržitelnosti, by měla být udělována ekoznačka. Je třeba podporovat oběhové hospodářství a investice do energeticky účinných budov. Navíc by měly být sociální a environmentální doložky v každé dohodě o obchodu posíleny povinným závazkem ohledně plnění Pařížské dohody.

„Jsme přesvědčeni, že v dlouhodobnějším horizontu setrvají na špičce světového obchodu jedině ti, kteří dokážou učinit svou ekonomiku ekologickou. My v Evropě můžeme stanout v čele tohoto trendu.“ (sma)