EHSV vzkazuje Komisi: digitalizace musí být inkluzivní

Program Digitální Evropa, který sestavila Komise, představuje krok správným směrem, neboť uznává klíčovou úlohu, již hrají digitální dovednosti, mohl by však být těsněji spjatý se situací ve společnosti. EHSV ve stanovisku, které vypracovali Norbert Kluge a Ulrich Samm a které bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání, podpořil návrh Komise a zdůraznil, že digitalizace v Evropě musí být inkluzivní a že vznikající „digitální výnosy“ musejí být spravedlivě přerozdělovány prostřednictvím vhodných politických opatření.

„Digitalizace se týká všech oblastí života a všech lidí, a je proto nanejvýš nezbytné, aby z ní měli prospěch všichni občané EU,“ řekl pan Kluge. „Digitalizace v Evropě musí být prováděna tak, aby byla inkluzivní,“ dodal. „Lidé nesmějí být vyloučeni z pokroku v digitální oblasti na základě faktorů, jako jsou pohlaví, společenské postavení, nízká úroveň vzdělání, kvalifikace, digitální dovednosti, původ, věk nebo zdravotní postižení.“

Digitální znalosti a dovednosti jsou zásadní a v programu jsou uznány za klíčový prvek. Je velmi důležité pomoci podnikům, pracovníkům a spotřebitelům získat a využívat jak základní, tak pokročilé digitální technologie. Odborná příprava by se mohla poskytovat prostřednictvím center pro digitální inovace, vznikajících v jednotlivých regionech. „Vítáme evropskou značku excelence pro centra pro digitální inovace, díky níž se podpoří propojení a zajistí poskytování pokročilých digitálních dovedností na vysoké úrovni, ale také základních schopností,“ zdůraznil pan Samm.

Evropská komise předložila v červnu 2018 program Digitální Evropa na období 2021–2027 s cílem vytvořit jednotný digitální trh, učinit z Evropy předního aktéra v oblasti digitalizace a zvýšit její hospodářskou sílu a konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. (mp)