EHSV podporuje testování cenných papírů zajištěných státními dluhopisy na trzích, avšak vyzývá k vytvoření silnějšího podpůrného rámce pro tento nový finanční nástroj

SBBS

Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (SBBS) mohou přispět k větší diverzifikaci portfolia státních cenných papírů v držení bank a jiných finančních subjektů a ke snižování rizika, jež s nimi souvisí. To by mohlo mít pozitivní dopad na stabilitu a odolnost finančního systému a zlepšit integraci finančního trhu.

Z toho důvodu EHSV podporuje legislativní návrh Komise na vytvoření podpůrného rámce, který by umožnil, aby se tento druh cenných papírů rozvinul na trhu. Výbor podporuje zavedení a testování cenných papírů zajištěných státními dluhopisy na trzích, ale zároveň vyzývá k tomu, aby se řešila řada otázek, které jsou dosud v návrhu otevřené. 

„Jediný způsob, jak zjistit, zda se banky a investoři o tyto cenné papíry skutečně zajímají, je jejich otestování,“ uvedl Daniel Mareels, zpravodaj stanoviska k tomuto tématu. Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy by mohly přispět k dalšímu oslabení úzké vazby mezi bankami a jejich domovskými zeměmi. EHSV již od poslední finanční krize vyzývá k tomu, aby byla za tímto účelem provedena další opatření.

Bude však důležité zajistit jasnost, efektivnost a účinnost navrhovaného rámce. EHSV sice souhlasí s mnoha aspekty návrhu, ale další aspekty je třeba posílit. Bude například nutné, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA prováděl časnější a důkladnější dohled, pokud bude jednotkám pro speciální účel dovoleno, aby samy certifikovaly složení podkladového portfolia cenných papírů zajištěných státními dluhopisy.

Je rovněž třeba se zabývat řadou nezodpovězených otázek včetně toho, zda by tyto cenné papíry účinně fungovaly za všech okolností. Také bude nutné dále uvažovat o tom, jestli by měly být tyto cenné papíry nabídnuty soukromým střadatelům a spotřebitelům.

Navrhovaný rámec by měl být dále rozvíjen v úzké komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. (jk)