První díl – Co se vlastně stalo s právním státem?

Titel 1

Pohled z místní perspektivy je nová řada podcastů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Zabývá se aktuálními tématy, o nichž všichni v současné době zjevně diskutují, ale představuje je z pohledu občanské společnosti a přináší příspěvky subjektů na místní úrovni a informace od členů EHSV, kteří v Bruselu zastupují jejich zájmy.

V prvním dílu, nazvaném Co se vlastně stalo s právním státem?, vystupuje španělský člen EHSV José Antonio Moreno Díaz. Vysvětluje, jak skupina Základní práva a právní stát v EHSV napomáhá hájit základní hodnoty EU, které jsou předmětem stále větších útoků. O takových útocích vyprávějí další dva hosté v podcastu, jimiž jsou Jolanta Kurska z polské Geremkovy nadace a šéfredaktor platformy Visegrad Insight Wojciech Przybylski z Varšavy. (ll)