Evropský hospodářský a sociální výbor vybral pět finalistů z téměř 180 inspirativních projektů, které se přihlásily do soutěže o jeho Cenu pro občanskou společnost za rok 2019, zasvěcenou posílení postavení žen a boji za rovnost žen a mužů.

Kandidáty (v abecedním pořadí) jsou:

  • projekt Pohádky bulharského sdružení NAIA, které prostřednictvím pohádek přibližuje problematiku rovnosti žen a můžu dětem v předškolním věku;
  • program #mimmitkoodaa (Ženský kód) finského sdružení zaměřeného na software a elektronické obchodování Ohjelmisto- ja e-business ry, jehož cílem je vyvracet zažitý stereotyp, podle nějž jsou všichni vývojáři softwaru automaticky muži;
  • polské hnutí Strajk Kobiet (Stávka žen), které podporuje aktivistky v malých a středních městech v jejich boji za dosažení změn;
  • organizace The Brussels Binder z Belgie, která se zasazuje o lepší zastoupení žen v politických debatách v Evropě;
  • italský projekt Toponomastica femminile (Ženská toponymie) zaměřený na zvýšení počtu míst, která jsou pojmenována podle významných žen, aby se ženám dostalo veřejného uznání, které si zaslouží.

Slavnostní vyhlášení proběhne 12. prosince na plenárním zasedání EHSV v Bruselu, kde bude oznámeno konečné pořadí. Vítěz první ceny získá 14 000 eur a zbývající finalisté pak každý 9 000 eur.

EHSV zvolil pro Cenu pro občanskou společnost za rok 2019 právě toto téma, neboť chtěl zdůraznit své odhodlání, s nímž přistupuje k otázce rovnosti žen a mužů, která se v Evropě stále ještě nestala skutečností. Ženy i nadále vydělávají méně než muži, trpí diskriminací a jsou často oběťmi násilí páchaného na základě pohlaví. EHSV doufá, že oceněním projektů, které mají hmatatelné výsledky v podpoře rovných příležitostí, upozorní na pokrok, jehož bylo dosaženo na cestě ke spravedlivější společnosti pro ženy a muže, a podpoří další činnost na tomto poli. (ll)