Autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Udržitelnost je prioritou pro podniky i zaměstnavatele, kteří hrají klíčovou úlohu hnací síly rozvoje. Nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje je zdravé a spolehlivé hospodářství. Musíme najít řešení, která budou přínosem z ekonomického, sociálního i environmentálního hlediska. Přestože se různé zainteresované strany poměrně shodují ve vnímání udržitelnosti, často se liší v názorech na to, jak jí dosáhnout.

To jsou některé ze závěrů diskuze na téma „Jak mohou podniky podpořit udržitelnost“, která se konala dne 21. listopadu 2019 ve španělské Barceloně.

„Podniky nejsou pro udržitelnost problémem, nýbrž řešením,“ prohlásil ve svém úvodním projevu Jacek Krawczyk, předseda skupiny Zaměstnavatelé. Zdůraznil, že podniky nabízejí a zavádějí řešení v oblasti klimatu i životního prostředí.

Během hlavní diskuze vyjádřili své názory na udržitelnost všechny tři skupiny EHSV. Diskuze ukázala, že i když mají zaměstnavatelé, zaměstnanci a ochránci životního prostředí na udržitelnost rozdílné názory, dokáží se v řadě věcí shodnout. „Pro udržitelný rozvoj je zásadní hospodářská soutěž. Ta vyžaduje náležité regulační prostředí, avšak rozhodně ne větší regulaci,“ shrnula na závěr diskuzi Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Setkání se uskutečnilo během výroční konference podporující hospodářskou integraci Středomoří s názvem MedaWeek. Členové skupiny Zaměstnavatelé vystoupili na Novém fóru pro rozvoj podnikání v Africe (New Africa Business Development Forum), na summitu o udržitelnosti ECOmeda (ECOmeda Sustainability Summit) a na Fóru pro podnikatelky ve Středomoří (Mediterranean Women Entrepreneurs Forum). Během slavnostní večeře byla Jackovi Krawczykovi udělena cena za jeho přínos k rozvoji evropsko-středomořského soukromého sektoru. (lj)