Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) vyzvala ve svém stanovisku z vlastní iniciativy, které bylo přijato v říjnu, k inkluzivnímu přechodu k digitalizovanému železničnímu sektoru a navrhla realizovat potřebné investice ve výši 100 miliard EUR prostřednictvím cílené iniciativy Komise.

„K urychlení digitalizace je třeba urychlit i zavádění evropského systému řízení železničního provozu,“ prohlásil zpravodaj Alberto Mazzola. „Odvětví železniční dopravy by mohlo sehrát zásadní roli při rozvíjení aspektu mobility v rámci evropské digitální identity, a to díky regulačnímu prostředí podporujícímu konkurenci a inovace.“

Mezi hlavní body agendy by měl patřit rozvoj technického a regulačního rámce. „Evropští sociální partneři musí navázat dialog, jenž umožní předvídat a zmírňovat dopad automatizace a digitalizace, a zajistit tak spravedlivý přechod,“ zdůraznil spoluzpravodaj Guy Greivelding.

Během fáze přechodu k digitalizovanému železničnímu systému je rovněž důležité zvážit bezpečnostní aspekt a přijmout spolehlivá opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. EHSV proto v tomto ohledu doporučuje užší spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a Agenturou Evropské unie pro železnice (ERA). (sma)