Konference EHSV Základní práva a právní stát – trendy v EU z pohledu občanské společnosti, jež se konala 5. listopadu v Bruselu, ukázala naléhavou potřebu zapojení občanské společnosti do podpory kultury právního státu v Evropě.

Vzhledem k množícím se zprávám o porušování základních hodnot EU konference vyzdvihla, že zvrácení znepokojivého vývoje v oblasti právního státu v EU vyžaduje zralý a strukturovaný dialog mezi správními orgány a občanskou společností.

Konference vycházela z nově zveřejněné zprávy EHSV o situaci v oblasti právního státu v Evropě. Zprávu sestavila skupina EHSV Základní práva a právní stát v návaznosti na své úvodní návštěvy v členských státech v letech 2018 a 2019, jejichž cílem bylo zjistit obecné trendy týkající se této klíčové hodnoty EU, jakož i vnitrostátní specifika. Skupina Základní práva a právní stát plánuje v nadcházejících letech návštěvu všech členských států EU. (ll)