Kulturní program EHSV v roce 2019 zakončí výstava fotografií jednoho z nejvýznamnějších míst chorvatského průmyslového dědictví a podnětný film o tom, že odlišnost je nový standard.

V EHSV v současné době probíhá výstava fotografií související s jeho činností v oblasti průmyslových změn. Na výstavě nazvané Průmyslové dědictví města Sisak – minulost a současnost, jejímž kurátorem je Muzeum města Sisak a jeho fotogalerie „Siscia Obscura“, je k vidění soubor fotografií tohoto chorvatského města, jak ho svým objektivem zachytili chorvatští fotografové. Tuto výstavu uspořádala skupina Zaměstnavatelé v EHSV a slavnostně ji zahájil předseda skupiny dne 27. listopadu. Fotografie budou vystaveny v atriu v 6. patře až do konce roku.

Při příležitosti letošního Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením bude EHSV dne 19. prosince promítat film Downside Up! Jedná se o krátký němý film, jehož tématem je „odlišnost“ a který získal řadu mezinárodních ocenění. Promítání se zúčastní umělecký ředitel belgické divadelní společnosti Theater Stap, která spolupracuje s herci se zdravotním postižením, a protagonista tohoto filmu. Následovat bude diskuse s publikem o evropském pilíři sociálních práv a jeho souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Promítání filmu organizuje odbor pro komunikaci v EHSV a jeho výbor pro rovné příležitosti (COPEC). (ck)