Na říjnovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse na téma rEUnesance – Kulturní vize pro Evropu.

Předseda EHSV Luca Jahier ve svém úvodním projevu vyzdvihl skutečnost, že se Emmanuel Macron ztotožnil s jeho myšlenkou evropské renesance. „Neměli bychom zapomínat na to, že předtím, než náš kontinent spojila politická myšlenka, spojovala ho kultura. A takový prostor společné kultury není ze své podstaty homogenní, ale vyvíjí se a vzkvétá díky rozmanitosti a pohybu.“

Ředitel Evropské kulturní nadace André Wilkens uvedl, že kulturu lze zneužít k rozdělení komunit, a může se tak stát hrozbou pro evropskou integraci. „Neměli bychom podceňovat schopnost kultury přivodit změnu,“ souhlasil Pier Luigi Sacco, zvláštní poradce komisaře Tibora Navracsicse. Kultura podle něj může být motorem změn, neboť může zmenšit strach lidí z neznámého.

Ředitelka Goethova institutu v Bruselu Elke Kaschl Mohni připomněla úlohu kultury ve vnějších vztazích, přičemž zdůraznila význam spravedlnosti a mezilidských vztahů. „Cílem kulturních vztahů je posilovat důvěru a porozumění,“ uvedla. Umělecký ředitel Festivalu regionů Airan Berg vysvětlil, jak kultura a umění mohou pomoct lidem vybočit ze zajetých kolejí.

Předseda Jahier na závěr konstatoval, že kultura by měla být jednou z priorit při tvorbě politik a navrhl zřídit v rámci EHSV nový orgán, který by se otázkám kultury věnoval. (sma)