O změně klimatu dnes mluví všichni a mladí lidé na celém světě se mobilizují k záchraně naší planety. EHSV se k tomuto hnutí připojuje a ptá se mladých účastníků svého výročního plenárního zasedání mládeže Vaše Evropa, váš názor (YEYS), jak lze podle nich naši planetu nejlépe chránit.

Do Bruselu budou ve dnech 19. a 20. března 2020 pozváni studenti z 33 škol z 28 členských států EU a z 5 kandidátských zemí, aby se zde zúčastnili simulované mezinárodní konference COP.

Výbor si tak bude moci vyslechnout názory studentů na to, jak lze stávající klimatickou krizi řešit. Doporučení, která z jednání vyplynou, budou poté předložena mezinárodním politikům zabývajícím se životním prostředím a budou během roku projednána na konferencích v celé Evropě. Studenti budou mít během YEYS rovněž možnost navázat kontakt s mezinárodními mládežnickými organizacemi, které jim pomohou převést tato doporučení na praktická opatření a prosadit jejich názor.

Podrobný popis akce naleznete na naší internetové stránce.

Lhůta pro přihlášení je 18. listopadu 2019.(ch)