Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyjadřuje politování nad tím, že ne všechny členské státy Evropské unie schválily globální pakt o migraci, který podle něj představuje vynikající příležitost k dosažení pokroku při vytváření jednotného hlasu EU v oblasti migrace na celosvětové úrovni.

EHSV ve svém stanovisku z vlastní iniciativy „Provádění globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v souladu s hodnotami EU“ zdůrazňuje, že pakt je nezávaznou dohodou, a sám o sobě pro členské státy EU nevytváří žádné nové povinnosti.

Jeho obsah naopak plně vychází ze základních hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv a práv menšin, jak to stanoví článek 2 Smlouvy o Evropské unii.

„Pakt není sám o sobě nijak revoluční ani radikální, ale nabízí mnohostranný rámec pro spolupráci mezi zeměmi původu, tranzitu a přijetí,“ uvedl zpravodaj stanoviska José Antonio Moreno Díaz.

EHSV, jenž je mezi institucemi EU vůdčím hlasem při prosazování bezpečné a řízené migrace, usiluje rovněž o posílení institucionální debaty o tomto tématu v rámci EU.

Pakt může být dobrým výchozím bodem pro faktickou debatu o migraci, která by se zaměřila na to, jak sladit odlišné postoje jednotlivých zemí EU, řekl pan Moreno Díaz. (ll)