Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

výsledky posledních voleb do Evropského parlamentu, jež potvrdily vítězství těch, kdo chtějí více, a nikoli méně Evropy, jsou příslibem demokratické obnovy Evropy, která stojí na udržitelném rozvoji a inkluzivních institucích.

Hlavní otázkou po volbách je, zda bude Evropský parlament – a vlastně všechny evropské orgány a instituce – s to řešit nejnaléhavější problémy. Všichni víme, že se to může podařit pouze tehdy, pokud naše politiky a opatření zaměříme na udržitelný rozvoj.

Poznamenejte si

Stručně

Závisí naše budoucnost na klimatu? – Jak to vidí mladí Evropané

O změně klimatu dnes mluví všichni a mladí lidé na celém světě se mobilizují k záchraně naší planety. EHSV se k tomuto hnutí připojuje a ptá se mladých účastníků svého výročního plenárního zasedání mládeže Vaše Evropa, váš názor (YEYS), jak lze podle nich naši planetu nejlépe chránit.

EHSV zajišťuje pokračování spolupráce s britskými organizacemi občanské společnosti po brexitu

Delegace členů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), již vedl předseda monitorovací skupiny EHSV Brexit Stefano Mallia, navštívila dne 17. září skotský Edinburgh a poté dne 18. září Glasgow. Během této návštěvy se setkali se zástupci skotských organizací občanské společnosti, skotské vlády a parlamentu.

V polovině září přivítal EHSV nové stážisty

Je nám potěšením přivítat 29 mladých talentovaných absolventů vysokých škol z celé Evropy, kteří projevili zájem o jedinečnou stáž v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV).

Dne 16. září rozšířila řady Evropského hospodářského a sociálního výboru skupina nových stážistů, aby zde absolvovali svou pětiměsíční stáž. Je pro ně připraven bohatý program, v jehož rámci budou mít od září do února příležitost seznámit se s úlohou a aktivitami EHSV a získat zkušenosti s prací v multikulturním prostředí.

Novinky z EHSV

„Tváří v tvář změnám musíme spojit síly,“ prohlásila evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’ Reilly

Hostem zářijového plenárního zasedání EHSV byla evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’ Reilly, jež zhodnotila situaci v praxi během svého funkčního období a podělila se o své názory na výzvy, jimž čelí evropské orgány veřejné správy, a na způsob jejich řešení. Předseda EHSV Luca Jahier zdůraznil, že je třeba, aby se evropské instituce orientovaly na občany.

13. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích se zaměřil na lepší komunikaci o Evropě

„EU jste vy a je pro vás.“ Úloha občanské společnosti v komunikaci o Evropské unii.

Semináře občanské společnosti o sdělovacích prostředcích, který se konal ve dnech 10. a 11. října 2019 ve městě Malaga, se zúčastnilo téměř 130 účastníků. Na tomto semináři, který uspořádal EHSV ve spolupráci s univerzitou v Malaze, se intenzivně diskutovalo o tom, že komunikace o Evropské unii musí být spolehlivá, relevantní, konstruktivní a kreativní.

Globální pakt OSN o migraci je plně v souladu s hodnotami EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyjadřuje politování nad tím, že ne všechny členské státy Evropské unie schválily globální pakt o migraci, který podle něj představuje vynikající příležitost k dosažení pokroku při vytváření jednotného hlasu EU v oblasti migrace na celosvětové úrovni.

Předseda EHSV a místopředsedkyně Evropského parlamentu zdůrazňují potřebu společného úsilí o bezpečnější a šťastnější Evropu

Předseda EHSV Luca Jahier a místopředsedkyně Evropského parlamentu Klára Dobrev si během plodné diskuse na zářijovém plenárním zasedání EHSV vyměnili názory na budoucnost Evropy.

Zdanění energie: EHSV podporuje přechod na hlasování kvalifikovanou většinou

EHSV podpořil návrh Komise zavést na úrovni EU demokratičtější způsob rozhodování v oblasti energetiky a klimatu a v otázkách týkajících se zdaňování energie přejít z jednomyslného hlasování na hlasování kvalifikovanou většinou.

EHSV opakuje svou výzvu k posílení struktury hospodářské a měnové unie

Spolupráce a partnerství mezi vládami a občanskou společností budou klíčové pro dokončení ambiciózních reforem potřebných k prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU), konstatoval panel vysokých úředníků a odborníků EU na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.

EHSV prosazuje větší využívání hlasování kvalifikovanou většinou v sociálních otázkách

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá, že Komise uvažuje o rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do více oblastí sociální politiky. To znamená, že by Rada přijímala návrhy na základě spolurozhodování s Evropským parlamentem.

Východní partnerství – i po deseti letech úspěchů stále existuje prostor pro zlepšení

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) schválil dne 26. září u příležitosti desátého výročí Východního partnerství stanovisko z vlastní iniciativy.

Směrem k udržitelné Evropě do roku 2030 – podle EHSV je v nadcházejícím desetiletí nejvyšší čas jednat

„Chceme-li splnit cíle udržitelného rozvoje OSN do roku 2030, musíme začít jednat nyní,“ vyzývá Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve svém stanovisku k diskusnímu dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030.

Současná opatření EU a členských států nejsou s to zabránit věkové diskriminaci na trhu práce

Vzhledem k neustálému poklesu počtu Evropanů v produktivním věku musí Evropská unie a její členské státy vytvořit komplexní strategie pro koncipování takových národních politik, které by účinně řešily otázku aktivního stárnutí, uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve svém nedávno přijatém stanovisku.

EHSV přichází s pěti návrhy, jak pomoci zkvalitnit právní předpisy EU

ESHV ve svém stanovisku označil pět oblastí, v nichž je nutné změnit program Evropské komise týkající se zlepšování právní úpravy, má-li být realizován i v budoucnu. Z celkového hlediska však výsledky tohoto programu za období 2014–2019 zhodnotil kladně.

Novinky ze skupin

Otevřená Evropa – jaký má pro nás všechny přínos?

Autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

„Otevřená ekonomika a otevřená společnost jsou základním předpokladem prosperity, blahobytu a životního stylu v Evropě.“ Tolik Helsinské prohlášení o otevřené Evropě, které 9. října na konferenci „Otevřená Evropa – jaký má pro nás všechny přínos?“ v Helsinkách podepsaly skupina Zaměstnavatelé v EHSV, Konfederace finského průmyslu (EK) a Finská obchodní komora.

Práva pracovníků – volný pohyb, spravedlivý pohyb – mimořádná schůze skupiny Zaměstnanci

autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

Hlavními body programu schůze skupiny Zaměstnanci, která se konala 9. října v Helsinkách, byly sociální rozměr udržitelné Evropy a evropská mobilita pracovních sil. Skupina Zaměstnanci prosazuje udržitelný jednotný trh, na němž se musí zabránit sociálnímu dumpingu a zaručit stejná odměna za stejnou práci na stejném pracovišti.

Nové vzory pro společnost v Evropě – mimořádná schůze skupiny Různorodá Evropa

Autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Dne 12. listopadu se v sídle EHSV v Bruselu uskuteční mimořádná schůze skupiny Různorodá Evropa. Na této konferenci chceme zahájit diskusi na téma „Nové vzory pro společnost v Evropě“. Hodláme prozkoumat, jak změnit způsob uvažování a překonat předsudky. Naším cílem je iniciovat dialog.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Výstava fotografií u příležitosti 30. výročí pádu berlínské zdi

affiche exposition

U příležitosti 30. výročí pádu berlínské zdi se v EHSV uskuteční výstava fotografií s názvem „Images of Another Europe 1985–1989“, na níž bude k vidění dílo známého řeckého fotografa Constantina Pittase.

Podzimní umělecká sezóna v EHSV odstartovala výstavou fotografií z Finska

Podzimní kulturní a umělecká sezóna v EHSV začala výstavou fotografií s názvem „Kirja, a Finnish story“, jež byla uspořádána ve spolupráci s finským předsednictvím Rady EU.