Prohlášení předsedy EHSV Lucy Jahiera a místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño v souvislosti s tragickými požáry v Řecku

Prohlášení předsedy EHSV Lucy Jahiera a místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño v souvislosti s tragickými požáry v Řecku

Jménem členů Evropského hospodářského a sociálního výboru bychom chtěli vyjádřit naši plnou solidaritu s obyvateli Řecka.

Soucítíme s oběťmi a rodinami, jež truchlí nad ztrátami, které při těchto tragických událostech utrpěly.

Naléhavě Evropskou unii vyzýváme, aby učinila veškeré možné kroky na pomoc řecké vládě při zvládání této přírodní pohromy.

Tato a další podobné katastrofy, které postihují jiné evropské země, jsou důsledkem změny klimatu a představují jasné varování.

EHSV v současné době připravuje stanovisko o přírodních katastrofách, které si vyžádala Evropská komise. Nese název „Posílení odezvy EU v oblasti civilní ochrany RescEU“ a Výbor o něm bude hlasovat na svém říjnovém plenárním zasedání.

Rádi bychom při této příležitosti opět potvrdili naše odhodlání bojovat proti změně klimatu a žádáme, aby byla na evropské a vnitrostátní úrovni realizována cílená opatření na ochranu životního prostředí v souladu s Pařížskou dohodou.