EHSV volá po integrovanějším přístupu k dopravě

Úloha dopravy je pro realizaci udržitelného rozvoje klíčová. Je nejen přínosem pro hospodářství, obchod a zaměstnanost, ale jsou s ní rovněž spojeny otázky týkající se životního prostředí, dopravního provozu a bezpečnosti. EHSV ve zprávě, kterou vypracovala Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, přezkoumává cíle udržitelného rozvoje OSN a v rámci průřezového přístupu zahrnujícího ekonomické, sociální a environmentální aspekty naléhavě vyzývá Komisi, aby připravila nový, integrovaný rámec pro budoucí politiku EU v oblasti dopravy.

„Doprava je klíčovou politikou Evropské unie, vytváření politik v oblasti dopravy je však bohužel stále založeno na uzavřených postupech, což činí přístupy a iniciativy poněkud roztříštěnými. Například tržní otázky jsou součástí dopravní politiky, zatímco otázky klimatu a energií spadají do energetické unie,“ prohlásila paní Kylä-Harakka-Ruonala.

Je třeba náležitě nakládat i s příležitostmi a výzvami, jež přináší digitalizace a robotizace. „Aby doprava usnadňovala mobilitu osob a zboží, musí být přístupná, cenově dostupná, musí hladce a účinně fungovat a být bezpečná a spolehlivá. Z tohoto důvodu a v souladu s cíli udržitelného rozvoje potřebujeme značné investice do odpovídající infrastruktury, inovací a účinných dopravních systémů, včetně veřejné dopravy,“ uvedla na závěr Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Stanovisko zároveň zdůrazňuje, že je zásadní zapojit do přípravy a provádění dopravní politiky občanskou společnost. Veřejný sektor musí hrát ústřední roli, musí být však umožněny i iniciativy a partnerství vycházející zdola. (mp)