Transformace energetiky může být pro evropské regionální ekonomiky přínosná

Transformace energetiky může být pro evropské regionální ekonomiky přínosná. Přechod na decentralizované, obnovitelné a digitalizované formy zásobování energií by kromě životního prostředí prospěl ekonomicky i regionům Evropské unie. EHSV ve zprávě vypracované Lutzem Ribbem uvádí, že existují nejméně čtyři důvody, proč může inteligentní výroba energie podpořit regionální ekonomiky, a žádá Evropskou komisi, aby regionální politiku a politiku soudržnosti v budoucnosti systematicky propojovala s iniciativou energetické unie.

Přestože se veřejná a politická debata na evropské úrovni zaměřuje spíše na přínosy decentralizované transformace pro životní prostředí nebo na s ní související rizika, Výbor předkládá jinou perspektivu a uvádí, že rozvoj energie z obnovitelných zdrojů by mohl přinést ekonomické výhody regionům EU. Transformace energetiky je obrovskou příležitostí pro místní ekonomiky, zejména pro strukturálně nerozvinuté a venkovské regiony Evropy. Stanovisko EHSV přijaté na plenárním zasedání dne 11. července 2018 zdůrazňuje, že bezuhlíková výroba energie by v regionech mohla:

  • snížit potřebu dovozu paliv,
  • vytvářet ekonomickou hodnotu, zejména pokud v daném regionu zůstanou vlastnická práva na místní úrovni,
  • vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní místa v rámci instalace zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a jejich provozu a údržby
  • a v neposlední řadě
  • zvýšit regionální daňové příjmy.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič na červencovém plenárním zasedání EHSV při debatě o transformaci energetiky zdůraznil, jak je důležité propojit iniciativy EU v oblasti energetiky s regionální politikou a rozvojem a posílit spolupráci mezi orgány EU a občanskou společností.

„Právě na místní úrovni se plány a politické závazky mění v konkrétní projekty. Energetická unie se nemůže budovat tady v Bruselu, ale v našich městech a vesnicích. Musíme o ni usilovat společně a přicházet s kreativními řešeními,“ uvedl.

Pan Šefčovič znovu potvrdil, že Komise je odhodlána přijmout v budoucnu opatření zaměřená na odstranění současných bariér, jež lidem brání v aktivní a plné účasti na transformaci energetiky v roli „výrobců-spotřebitelů“, a na budování důvěry mezi investory v oblasti zelené energie.

Předseda EHSV Luca Jahier na závěr zdůraznil vizi EHSV a jeho úlohu spočívající v tom, že tlumočí názory všech občanů: „EHSV se prostřednictvím nashromážděných poznatků organizované občanské společnosti z celé Evropy snaží zajistit, aby při modernizaci evropského hospodářství nikdo nezůstal stranou, ať už jde o životní prostředí, pracovní místa a příležitosti k vytváření hospodářské hodnoty, nebo o vlastní roli spotřebitele.“ (mp)