María Echevarria, prozatímní generální tajemnice Evropského hospodářského a sociálního výboru

Na základě rozhodnutí předsednictva EHSV vykonává María Echevarria od 10. července 2018 funkci prozatímní generální tajemnice Evropského hospodářského a sociálního výboru a tuto pozici bude zastávat až do jmenování nového generálního tajemníka.

Než se 1. července 2010 ve Výboru ujala vedení Ředitelství pro všeobecné záležitosti, pracovala ve španělské veřejné správě v Madridu a také na úrovni Evropské unie v Bruselu.

Během svého působení na Stálém zastoupení Španělska při EU (2006–2010) i na Ministerstvu pro zemědělství a námořní záležitosti v Madridu (2004–2006) a v Evropské komisi (2000–2004) se zabývala oblastmi zemědělství, rybolovu, životního prostředí, námořních záležitostí, výzkumu, zdravotnictví a potravinového zabezpečení.

Má jedno dítě ve věku 12 let a k obtížnému úkolu, který představuje sladění profesního a rodinného života, přistupuje se zanícením. Je milovnicí plavání, cvičí rovněž jógu a s oblibou se věnuje pěším výletům v přírodě a plavbě po moři. (eh)