Iniciativa Práce 4.0 má nejhorší dopad tam, kde jsou sociální partneři nejslabší

skupina Zaměstnanci v EHSV

Studie skupiny Zaměstnanci v EHSV týkající se vnitrostátních strategií v souvislosti s iniciativou Práce 4.0 ukazuje, že zapojení sociálních partnerů je zcela zásadní a že nejhůře jsou postiženi pracovníci tam, kde bylo kolektivní vyjednávání omezeno.

Rychlost digitální transformace a problémy, jež se objevují v oblasti regulace a kvality pracovních míst, vyžadují komplexní politické reakce. Podle odhadů OECD se vysoká pravděpodobnost automatizace týká 14 % pracovních míst a u 31 % pracovních míst dojde v nadcházejících 15–20 letech k výrazné změně.

Výsledky studie ukazují na budoucí silnou poptávku po kvalifikovanějších pracovnících a na úbytek středně kvalifikovaných pracovních míst a pracovních míst se středním příjmem – jinými slovy: nerovnosti porostou.

Studie odkazuje na zjištění Mezinárodní organizace práce (MOP) ohledně ekonomiky platforem, že mezery a šedé zóny v zákoně poskytly živnou půdu pro rozvoj nestandardních a nekvalitních pracovních podmínek, které vznikly v důsledku nedostatečného kolektivního vyjednávání v některých zemích.

Studie s názvem Přehled národních strategií iniciativy Práce 4.0: komplexní analýza úlohy sociálních partnerů vyzývá k:

  • posílení sociálního dialogu přímým zapojením sociálních partnerů do utváření spravedlivého procesu digitální transformace, který zaručí kvalitní pracovní místa a důstojné mzdy,
  • vytvoření všeobecných systémů sociální ochrany,
  • aktualizaci norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o nové technologie,
  • anticipaci vytváření pracovních míst a
  • koncipování programů odborné přípravy.

Studie bude oficiálně představena a projednána dne 18. října 2018 na akci skupiny Zaměstnanci. (prp)