Nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi: přicházíme o miliony a přijdeme ještě o mnohem víc!

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Podle nedávné studie zadané Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) přichází evropské hospodářství ročně o více než 2 % produktivity z důvodu nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. To znamená ztrátu ve výši 80 centů za hodinu práce. Pokud nedojde k žádné reformě, tato situace se ještě zhorší.

Podle této studie se podniky ve většině zemí EU setkávají s rostoucím nedostatkem pracovníků s odpovídajícími dovednostmi. U některých povolání, jako jsou odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií, lékaři a odborníci na přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiku (STEM) a dále i učitelé, zdravotní sestry a porodní asistentky, je dopad již výrazný. Existuje rovněž nedostatek středně kvalifikovaných pracovníků, jako jsou řidiči nákladních automobilů, kuchaři a svářeči.

Důsledky zahrnují dodatečné výdaje za odbornou přípravu zaměstnanců, ztrátu konkurenceschopnosti a pomalejší výběrová řízení. Více než 70 % společností zaměřených na pracovní, vědecké a technické služby a 67 % společností z oblasti IKT uvedlo, že nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi má na jejich politiku v oblasti lidských zdrojů výrazný dopad.

Dotazované společnosti poukazovaly na nedostatečnou tradici celoživotního učení a (re)kvalifikace jako na klíčové faktory nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Nejvíce se nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi týká osob mladších 24 let a osob starších 65 let. Nejméně je pak pravděpodobný u osob ve věku od 40 do 54 let.

Klíčem k překlenutí této nerovnosti je účinné odborné vzdělávání a příprava, rozšíření celoživotního učení a účinné zprostředkovávání práce, jakož i lepší posuzování dovedností, které umožní předem určit dovednosti, jež budou zapotřebí v budoucnu.

Mezi příčiny nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi z hlediska politiky patří pomalé reformy vzdělávání, přehnaná regulace pracovního trhu, nadměrné zdanění práce a svévolné mechanismy stanovování mezd. Ke změnám musí dojít ze strany jak celostátních, tak místních orgánů i ze strany zainteresovaných stran – vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů a samotných pracovníků.

Studii vypracoval Institut pro tržní hospodářství na žádost skupiny Zaměstnavatelé v EHSV a lze si ji stáhnout na: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)