EHSV odmítá jakoukoli další privatizaci vod

EHSV je přesvědčen, že směrnice o pitné vodě – aktualizovaná v návaznosti na občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“) – by se měla opírat o pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) a mělo by v ní být zakotveno lidské právo na přístup k vodě. Ve svém stanovisku Směrnice o pitné vodě EHSV vyzývá k zastavení privatizace vod a požaduje přijmout opatření, jež by občany motivovala k uváženému využívání tohoto omezeného zdroje. Kromě toho Výbor požaduje, aby byly předjímány potenciální problémy v odvětví minerálních vod.

EHSV lituje, že v návrhu Komise nebylo výslovně uznáno všeobecné právo na přístup k pitné vodě a k hygienickým zařízením, jak požaduje evropská občanská iniciativa a stanoví cíle udržitelného rozvoje. Schůdnou možností by mohl být model WHO založený na minimálních množstvích vody na osobu a den.

„Pitná voda je základním statkem, zásadním pro zdraví, blahobyt a důstojnost všech lidí. Má určující význam pro ekonomické aktivity a pro výrobu a nemělo by již docházet k její privatizaci,“ říká zpravodaj stanoviska Gerardo Larghi.

Měla by se přijmout odpovídající opatření zaměřená na jednotlivce i na průmysl a zemědělství, která by odrazovala od nepřiměřeného užívání vody.

Předjímající opatření, včetně restrukturalizace odvětví a rekvalifikace jeho pracovníků, by měla pomoci zmírnit předpokládaný dopad na výrobce minerálních vod. (sma)