Jednou z hlavních priorit procesu přistoupení Černé Hory k EU jsou reformy v oblasti sociální politiky

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se dne 17. července v Podgorici sešli s představiteli občanské společnosti Černé Hory, aby prodiskutovali současný stav jednání o přistoupení této země k EU a nadcházející úkoly a přijali společné prohlášení.

Smíšený poradní výbor EU-Černá Hora vyzval černohorskou vládu, aby zintenzivnila úsilí o splnění vytyčených kritérií pro uzavření jednotlivých kapitol jednání, zejména pak prozatímních kritérií týkajících se právního státu.

Pokud jde o sociální politiku a zaměstnanost, zdůraznil smíšený poradní výbor význam pracovního práva jakožto základu pro strukturální reformu trhu práce, která by prospěla celkové hospodářské a sociální situaci v této zemi. V rámci příprav na volný pohyb pracovníků vybídl smíšený poradní výbor černohorské orgány k tomu, aby se včas začaly připravovat na to, že se zapojí do koordinace systémů sociálního zabezpečení a do sítě služeb zaměstnanosti EURES, a také na používání evropského průkazu zdravotního pojištění. Co se týče situace sdělovacích prostředků a organizací občanské společnosti v této zemi, vyjádřil smíšený poradní výbor znepokojení ohledně svobody tisku, zejména ve vztahu k veřejnoprávní stanici RTCG.

Další, v pořadí již 12. schůze tohoto smíšeného poradního výboru se bude konat ve druhé polovině roku 2018 v Bruselu. Smíšený poradní výbor tvoří dvanáct členů – po šesti za každou stranu –, kteří zastupují EHSV a občanskou společnost Černé Hory.(ks)