Obnovení důvěry občanů v EU

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Zasedání věnované strukturované výměně názorů, které uspořádala skupina Různorodá Evropa v EHSV dne 20. července, pobízelo účastníky k inovativnímu přístupu a motivovalo je k tomu, aby předložili své nápady a připomínky, z nichž mají vzejít návrhy pro zasedání v Sibini týkající se budoucnosti Evropy.

Setkání s názvem „Obnovení důvěry občanů v EU“ přineslo následující klíčové otázky:

  • Jaké obecné nebo horizontální priority by EU měla mít?
  • Jak můžeme obnovit důvěru občanů – prosazovat účinnou evropskou sociální politiku, bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení a hájit spravedlivý migrační systém?
  • Jak můžeme podněcovat vyrovnaný hospodářský růst a chránit práva?
  • Jak můžeme zajistit udržitelné prostředí v rámci partnerství?
  • Jak můžeme účinně podporovat a propagovat Evropu a zároveň rozptýlit obavy týkající se bezpečnosti a strach šířený populisty?
  • Co dalšího by si Evropané přáli a jak by jim to EU mohla poskytnout?

Setkání bylo prvním krokem k příspěvku skupiny k plánu EHSV s názvem „Z Krakova do Sibině a ještě dále“, což je projekt zahájený rozšířeným užším předsednictvem v Krakově dne 11. června, v němž se všechny orgány EHSV – tři skupiny, specializované sekce, střediska pro sledování a dočasné skupiny – vyzývají k tomu, aby v rámci přípravy na zasedání v Sibini v březnu 2019 stanovily své priority pro budoucnost Evropy.

Během diskuze byly zdůrazněny mnohé nápady a myšlenky týkající se mládeže, udržitelného rozvoje, malých a středních podniků, míru, základních práv, svobodných povolání, nových forem spolupráce, nastavení pravidel, transparentnosti, sociálních inovací a informování o Evropě.

Brzy budou konkrétní doporučení přepracována na kompletní seznam priorit. (ih)