EHSV s jistými výhradami vítá akční plán pro finanční technologie

Opatření, která Evropská komise navrhuje v souvislosti s rozvojem technologií pro finanční sektor v Evropě, musí být přizpůsobena, aby se dosáhlo rovnováhy mezi stimulací trhu a bezpečností a stabilitou finančního a hospodářského systému. EHSV se domnívá, že navržený akční plán je dobrým základem, je však zapotřebí dalších opatření, aby se plně využil potenciál finančních technologií (FinTech) a pro všechny účastníky trhu byla zajištěna jistota, ochrana a rovné tržní podmínky.

EHSV se domnívá, že pro subjekty FinTech musí platit stejné předpisy jako pro finanční odvětví, zejména pokud jde o odolnost, kybernetickou bezpečnost a dohled, a že je zapotřebí předpisů, které zajistí jednotnost ve vývoji FinTech v EU. Komise by měla objasnit odpovědnost společností nabízejících cloudové služby, pokud jde o ochranu osobních údajů, které spravují, a stanovit možné předpisy.

EHSV však akční plán Komise podporuje, neboť by mohl přispět k dokončení unie kapitálových trhů, HMU a jednotného digitálního trhu. EHSV také vítá návrhy Komise na vytvoření podpůrného rámce pro operace skupinového financování, které všem účastníkům trhu poskytnou nové příležitosti a větší jistotu a ochranu. Minimálně zpočátku je ale třeba věnovat ještě více pozornosti rizikovým aspektům operací a trhů skupinového financování, aby je bylo možné lépe zmapovat nebo je omezit tam, kde je to možné, a zajistit tak všem dotčeným stranám jistotu a ochranu.

Kromě toho je třeba se více zabývat otázkami praní peněz, financování terorismu a zdanění souvisejícími se skupinovým financováním. Měla by také být zavedena ustanovení týkající se pravidelného monitorování a posuzování navrhovaného režimu EU. (jk)