Digitální transformace by měla být sociálně odpovědná a etická

Digitální transformace v EU by se měla opírat o dodržování evropských hodnot a měla by být podporována silnějšími sociálními politikami, aby se zajistilo, že nikdo nebude opomenut. Evropská společnost jako celek – pracovníci, podniky i široká veřejnost – by naopak měla být schopna těžit z obrovského potenciálu, který přinášejí nové technologie, uvedl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na svém červencovém plenárním zasedání.

Výbor ve svém stanovisku Koncepce EU v oblasti řízení transformačních procesů v digitalizovaném světě práce, které si vyžádalo rakouské předsednictví EU, uvedl řadu priorit pro EU, jejichž pomocí by se zajistilo, že bude možné využívat přínosy digitalizace. Mezi tyto přínosy patří aktualizace dovedností evropských pracovníků, posílení systémů sociálního zabezpečení a zajištění rozmanitosti na pracovišti, aby například pracovním místům v odvětví digitálních technologií již nedominovali muži.

EHSV však varuje, že na investice do sociálních politik jsou vyčleněny pouhé 0,3 % celkových veřejných výdajů v EU, a tvrdí, že by tato částka měla být navýšena.

EHSV zopakoval, že podporuje takový přístup k digitalizaci, při němž bude ve velení člověk, a uvedl, že prosazuje rozvoj sociálně odpovědné a veřejně prospěšné umělé inteligence.

Neprůhlednost fungování algoritmů a způsob, jakým provádějí rozhodnutí, která unikají lidské kontrole, představují pro EU obrovské výzvy a zároveň vyvolávají zásadní otázky ohledně toho, v jaké společnosti chceme žít,“ uvedl na závěr EHSV. (ll)