EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 63
říjen 2021

V tomto vydání:

 • Komisařka Elisa Ferreira a předsedkyně EHSV Christa Schweng: Soudržnost musí být středobodem postpandemické Evropy
 • Svoboda sdělovacích prostředků musí zůstat naší prioritou
 • EHSV poukazuje u příležitosti prvního unijního „Dne ekologické produkce“ na význam udržitelnějších, spravedlivějších a inkluzivnějších potravinových systémů
 • Umělá inteligence v Evropě: o všem nemohou rozhodovat algoritmy
září 2021

V tomto vydání:

 • Umělá inteligence: 18 % špičkových vědců pochází z Evropy, ale jen 10 % z nich v Evropě pracuje
 • Setkání Franse Timmermanse v EHSV s vůdčími osobnostmi zastupujícími mladou generaci v Evropě
 • Ke skoncování s chudobou dětí v Evropě je nutný celospolečenský přístup
 • Roaming: EHSV vyzývá k tomu, aby se celá EU unie stala jedním tarifním pásmem
červenec 2021

V tomto vydání:

 • Konference o budoucnosti Evropy – konzultace EHSV ve všech koutech Evropy
 • Slovinské předsednictví EU přichází v době, která je pro Evropu velmi důležitá
 • „Zelená dohoda pro Evropu bude buď spravedlivá, nebo nebude vůbec“
 • Prioritou pro budoucnost Evropy musí být oživení a obnova po skončení pandemie
červen 2021
 • EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost 2021 za opatření v oblasti klimatu
 • Nová strategie kybernetické bezpečnosti EU představuje krok správným směrem
 • EHSV podporuje silnou a inkluzivní evropskou zdravotní unii
 • Projev: Jak využít dlouho očekávanou příležitost
duben 2021
 • #YEYS2021: Mladí Evropané se chtějí poprat se změnou klimatu
 • Konference o budoucnosti Evropy plně uznává zásadní úlohu EHSV
 • EHSV se zaměřil na výzvy spojené s prací z domova
 • Politiky v oblasti zdravotního postižení: Je nejvyšší čas zvýšit úsilí EU
březen 2021

V tomto vydání:

 • Konference o budoucnosti Evropy: EHSV je odhodlán aktivně přispět k tomu, aby tato konference byla úspěšná
 • Budoucnost Evropy musí spočívat nejen v ekologii a digitální transformaci, ale i ve větší demokracii
 • EHSV požaduje jednodušší a spravedlivé zdanění v EU i mimo ni
 • EHSV se zavazuje, že významně přispěje k novým iniciativám Komise
únor 2021
 • Nastal čas dosáhnout konkrétních výsledků a dát slovu „komunita“ nový význam
 • EU bude pozorně sledovat provádění dohody o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím
 • Chudoba v EU by se mohla do roku 2030 snížit o polovinu, zaznělo na plenárním zasedání EHSV
 • Nový pakt o migraci obsahuje „problematické“ prvky
leden 2021

V tomto vydání:

 • EHSV přivítal přední irskou popularizátorku problematiky zdravotního postižení Sinéad Burke
 • EHSV je potěšen, že je v rozpočtu EU na období 2021–2027 brán zřetel na názory občanské společnosti
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Je načase, aby naše demokracie dostihla technologii
 • Nový pakt EU o migraci a azylu – promarněná příležitost nabrat tolik potřebný nový směr
prosinec 2020
 • Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je se vstupem do druhého funkčního období připravena zařadit vyšší rychlost
 • EHSV se zabývá nedostatky v procesu integrace žen a dětí z řad migrantů
 • Stěžejním prvkem programu nové předsedkyně EHSV je prosperující, inkluzivní a udržitelná Evropa
 • Finanční prostředky na podporu oživení a rozpočet nesmí sloužit jako rukojmí

Pages