Na podnět člena EHSV Antonella Pezziniho přivítal Výbor dne 9. července 2019 delegaci zástupců regulačních orgánů Čínské lidové republiky.

Cílem schůze, kterou zahájil generální tajemník EHSV Gianluca Brunetti, bylo jednání o budoucích vztazích EU a Číny, pokud jde o normy technické spolupráce v oblasti bezpečnosti výtahů a eskalátorů. „Posilování vztahů mezi Evropou a Čínou v tak citlivé oblasti je zcela zásadní nejen pro toto průmyslové odvětví, ale prospěje i průmyslu obecně,“ prohlásil pan Pezzini.

V návaznosti na tuto návštěvu EHSV byla následující den v sídle Evropského výboru pro normalizaci (CEN) v Bruselu podepsána historicky první dohoda o vytvoření společné pracovní skupiny EU-Čína. První schůze společné pracovní skupiny se má konat v Číně v říjnu 2019. (mp)