Budoucnost Evropy z pohledu zaměstnavatelů

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Jak vidí budoucí Evropu zaměstnavatelé? Podle nich by měla být soudržnější, jednotnější a méně byrokratická. Podnikatelská sféra je i nadále neochvějně proevropská a chce se aktivně podílet na utváření budoucnosti EU. Účastníci konference na téma „Budoucnost Evropy z pohledu zaměstnavatelů“, která se konala dne 21. června 2018 v Madridu (Španělsko), vyzdvihli konkrétní příklady nedostatků, které v EU existují, a poukázali na řešení do budoucna.

José Vicente González, místopředseda Španělské konfederace organizací zaměstnavatelů (CEOE) při svém zahajovacím projevu prohlásil, že pokud zapomeneme na evropské hodnoty, ztratíme EU. Budoucnost Evropy je třeba vnímat v globálním kontextu. Je nutné řešit geopolitické změny, jako je současná politika USA či migrační toky.

Evropa spěje od krize ke krizi, avšak zvláště nyní, když nám známý světový řád prochází hlubokými změnami, musíme zůstat jednotní a s odvahou usilovat o vysoké cíle. „Zaměstnavatelé přinášejí řešení, nikoli problémy,“ uvedl Jacek Krawczyk, předseda skupiny Zaměstnavatelů. Neměli bychom se obávat Evropu více sjednotit, ani společně a solidárně jednat. Rovněž bychom měli beze strachu a jasně a otevřeně hovořit o tom, co potřebují podniky k tomu, aby mohly fungovat.

Diskuse se soustředila na dva aspekty budoucnosti EU – vnitřní trh a hospodářskou a měnovou unii. Pro evropské podniky je i nadále problémem nadměrná regulace. Vzhledem k probíhající digitalizaci je v mnoha odvětvích nutné zásadně změnit podnikatelský model, aby podniky zůstaly konkurenceschopné. Účastníci panelové diskuse na téma hospodářské a měnové unie se shodli na tom, že reformy HMU, které byly zahájeny po krizi, jsou krokem správným směrem, ale jsou příliš pomalé a nedostatečně ambiciózní.

Členové skupiny Zaměstnavatelé měli rovněž tu čest setkat se s Anou Pastor, předsedkyní španělské Poslanecké sněmovny, a představit jí závěry konference. Tuto akci pořádala společně Španělská konfederace organizací zaměstnavatelů (CEOE) a skupina Zaměstnavatelé v Evropském hospodářském a sociálním výboru. (lj)