Na obranu různorodosti

autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Koncentrační tábor Osvětim-Březinka jsem navštívil již několikrát a pokaždé mnou otřásla hrůza a nelidskost, které se lidé dokáží dopustit na jiných lidech. Mívám však i další pocity, které jsou při každé návštěvě jiné. Možná bylo možné očekávat – a vlastně i doufat –, že návštěva rozšířeného užšího předsednictva EHSV v koncentračních táborech dne 12. června nás přinutí se zamyslet nejen nad minulostí, ale do značné míry i nad současností a budoucností.

V dnešní době se nad Evropou vznáší hrozba populismu a nacionalismu. Stačí si vzpomenout na nedávné volby v Maďarsku, Itálii, Rakousku, Německu a Slovinsku. V členských státech EU získávají populisté čím dál více hlasů. Zatímco v roce 2000 to bylo v průměru 8,5 % hlasů, dnes jejich počet dosahuje více než 24 %. Chceme-li tuto vlnu zastavit, musíme se jednoznačně soustředit na EU a její hodnoty. EU jako instituce však nevyřeší všechny problémy. Ruku k dílu musejí přiložit také evropští občané a organizovaná občanská společnost. Jen tak pronikneme k lidem zaslepeným extremismem a navážeme s nimi dialog, a pomůžeme tak vrátit naši společnost a politické systémy do rovnováhy.

Naše skupina Různorodá Evropa bere tento úkol velmi vážně. Je to naše povinnost. Díky odborným znalostem a kreativitě naší skupiny budeme i nadále přispívat k trvalému udržení míru v Evropě a budeme se snažit nalézt rovnováhu mezi sociálním a hospodářským pokrokem na jedné straně a zmírňováním chudoby a respektováním životního prostředí na straně druhé. S evropskými občany budou komunikovat naši zemědělci, ochránci životního prostředí, malé a střední podniky, příslušníci svobodných povolání, spotřebitelé, organizace zastupující zdravotně postižené osoby a starší osoby atd. a budou hájit jejich zájmy. Budou tak činit nejen při každodenní práci ve Výboru, ale budou i aktivně přispívat k návrhu plánu EHSV Z Krakova do Sibině a ještě dále, jenž má nastínit vizi občanské společnosti o Evropě zítřka. Nesmíme zapomenout ani na konferenci na téma Mohou být hospodářský pokrok a sociální stabilita lékem na euroskepticismus?, kterou bude skupina pořádat v říjnu v Rakousku. Evropa však v prvé řadě symbolizuje vzájemný respekt a ochranu různorodosti. Různorodosti, která je základem naší skupiny Různorodá Evropa.

Arno Metzler

předseda skupiny Různorodá Evropa (skupina III)