Finanční služby pro spotřebitele: EHSV nalezl podporu pro svůj postoj na místní akci ve Španělsku

Dne 24. května uspořádal člen EHSV Carlos Trias Pintó na zastoupení Evropské komise v Madridu konferenci, na níž byla zdůrazněna potřeba budovat důvěru spotřebitelů v přeshraniční finanční služby v Evropě s cílem zvýšit jejich podíl, který v současnosti tvoří pouze 7 % celkového objemu. Poslanec Evropského parlamentu Othman Karas oznámil, že Evropský parlament zahrne některé klíčové návrhy EHSV do své reakce na návrh akčního plánu finančních služeb pro spotřebitele, který předložila Komise.

Konference nazvaná Výzvy nových digitálních souvislostí: kvalita nabídky, dostupnost, spravedlivá hospodářská soutěž a ochrana spotřebitele měla za cíl propagaci stanoviska EHSV Finanční služby pro spotřebitele, které bylo přijato v září 2017.

Akci moderoval člen EHSV Bernardo Hernández Bataller a debaty se zúčastnil jak zpravodaj tohoto stanoviska pan Michael Ikrath, tak i spoluzpravodaj pan Trias Pintó. Dalšími řečníky byli poslanci Evropského parlamentu Othman Karas a Jonas Fernández Álvarez, členové Hospodářského a měnového výboru (ECON), Manuel Pardos, předseda sdružení Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (ADICAE), Fernando Tejada de la Fuente, zástupce Španělské centrální banky, a Jose Luis Martínez Campuzano, mluvčí Španělské bankovní asociace (AEB).

Pan Ikrath uvedl, že by spotřebitelé by měli mít možnost vybrat si špičkové a inovativní finanční produkty napříč hranicemi. Poukázal také na to, že trh finančních služeb v EU je stále ještě roztříštěný a jeho harmonizace je na míle vzdálená. Tradiční retailové banky, zejména regionální a místní banky, jsou klíčovými prostředníky při budování důvěry spotřebitelů, neboť se odjakživa těší vysoké důvěře evropských spotřebitelů, jejichž sklon ke změně poskytovatele je spíše nízký, řekl pan Ikrath.

Je třeba harmonizovat kritéria úvěruschopnosti, aby se vyřešil problém příjemců úvěrů, kteří si berou přeshraniční spotřebitelské úvěry, jež nemají k dispozici doma („loan shopping“), a vystavují se tak nadměrnému zadlužení. Pan Trias Pintó uvedl, že platební neschopnost spotřebitelů musí být minimalizována pomocí předpisů. Poukázal rovněž na riziko alternativních digitálních měn, jako je například bitcoin, kybernetických měn a technologie blockchain, jež by mohly ohrozit bezpečnost, ochranu údajů a důvěru spotřebitelů.

Pan Karas vyjádřil stanovisku EHSV podporu a oznámil, že některé z návrhů budou obsaženy i ve stanovisku Evropského parlamentu, zejména:

  • nutnost zajistit, aby opatření v daňové oblasti týkající se produktů a služeb nepředstavovala nadále překážku pro spravedlivou hospodářskou soutěž;
  • Komise by měla kromě spotřebitelských produktů definovat doplňkové „vlajkové produkty“, které jsou jednoduché, mají stejné charakteristiky a jsou tedy srovnatelné a transparentní;
  • pro různé finanční produkty musí být k dispozici nezávislé certifikované srovnávací nástroje;
  • giganti v oblasti IT, jako je Google, Apple atd., mají rovněž podléhat pravidlům na ochranu spotřebitele. (dm)