Investice do vysoce výkonné výpočetní techniky budou přínosem pro náš blahobyt, konkurenceschopnost a pracovní místa

EHSV podporuje iniciativu Evropské komise vytvořit evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a prohlašuje, že tato klíčová technologie přispěje k řešení nejnáročnějších výzev, kterým v současnosti naše společnost čelí, a v konečném důsledku bude přínosem pro náš blahobyt, konkurenceschopnost a pracovní místa.

Ve stanovisku, které bylo přijato na plenárním zasedání dne 23. května 2018 a které připravili Ulrich Samm a Antonio Longo, Výbor zdůrazňuje, že společný podnik EuroHPC rozhodně přinese přidanou hodnotu digitální suverenitě a nezávislosti EU a učiní z Unie klíčového hráče v oblasti vývoje digitálních technologií, což bude mít přímý dopad na konkurenceschopnost a kvalitu života lidí.

„Počáteční investice ve výši 1 miliardy EUR na pořízení a provoz superpočítačů světové úrovně je významná, není však příliš ambiciózní, zvlášť porovnáme-li ji s ostatními hlavními aktéry, tj. s USA a Čínou,“ konstatoval pan Samm. „Je zapotřebí dalšího úsilí ze strany EU, abychom se vyrovnali našim celosvětovým konkurentům,“ dodal. K udržení světové úrovně v aplikacích pro vysoce výkonnou výpočetní techniku bude nutné podstatné navýšení investic v členských státech EU spolu se silným evropským programem v oblasti výzkumu a inovací.

EHSV rovněž doporučuje co nejvíce posílit sociální rozměr digitalizace v rámci evropského sociálního pilíře. Za tímto účelem by měla být identifikována řada společenských výzev, jež by měly být vyřešeny s využitím nové digitální infrastruktury. „Zavádění a využívání špičkových zařízení musí mít jasný a měřitelný pozitivní dopad na každodenní život všech evropských občanů,“ řekl pan Longo. „Proto také požadujeme, aby byla na evropské úrovni vypracována komunikační strategie s cílem informovat o této nové důležité iniciativě občany a podniky.“ (mp)