Studie o provádění evropského pilíře sociálních práv

skupina Zaměstnanci v EHSV

Studii pro Evropský hospodářský a sociální výbor vypracovalo na žádost skupiny Zaměstnanci Evropské středisko pro sledování sociálních záležitostí.

Sociální pilíř má potenciál zajistit nová občanská práva, což je po letech krize a úsporných opatření velmi potřebné. Jak daleko ale pokročilo provádění sociálního pilíře? Projevil se už jeho dopad? Jakým směrem se máme ubírat?

Evropská unie potřebuje silný sociální rozměr, aby vyvážila dominantní ekonomické hledisko. Tyto klíčové faktory jsou obsaženy mezi zásadami pilíře. Celkové vnímání pilíře je pozitivní, panují však obavy v souvislosti s jeho nezávaznou povahou, a zejména s jeho financováním, pro něž budou zásadní zdroje vyčleněné z víceletého finančního rámce (VFR).

Studie zjistila, že pilíř již měl značný dopad na evropský semestr 2018, přičemž pozitivním krokem byl srovnávací přehled sociálních ukazatelů, i když by bylo zapotřebí provést v něm drobné změny.

Pokud jde o doporučení, bylo ve studii označeno za důležité zajistit důstojné minimální mzdy. Ještě důležitější je zajistit životní minimum, s nímž budou moci pracovníci skutečně vyjít. Autoři navrhují použít při určení životního minima jako vodítko míru ohrožení příjmovou chudobou a současně ho přizpůsobit konkrétní vnitrostátní situaci. (pr)

Studie je k dispozici na této adrese: