Na oslavě 60. výročí vzniku EHSV zazněly „Songs of Longing“

Kulturní akce u příležitosti oslav 60. výročí vzniku EHSV byla nepochybně jedinečným a nezapomenutelným uměleckým zážitkem, v němž se spojily různé prvky kultury a kreativního odvětví.

Představení „Songs of Longing“, uspořádané ve spolupráci s operou La Monnaie jako součást Evropského roku kulturního dědictví, proběhlo pod uměleckým vedením Airana Berga a obsahovalo části budoucího komunitního projektu, které budou poprvé uvedeny koncem června.

V rámci představení vystoupily tři umělecké soubory, jež propojily hudbu, tanec a divadlo, aby vyzdvihly úlohu kultury v současné a budoucí Evropě a zdůraznily stěžejní heslo EU: „Jednotná v rozmanitosti“.

Představení rovněž spojilo různé prvky, které tvoří hlavní oblast zájmu EHSV: sociální politiku a společenské otázky, hospodářství a kulturu.

Začínající i známí profesionální umělci vystoupili na jevišti spolu s místními umělci, kteří žijí a působí v Bruselu. Diváky provedli naším bohatým kulturním dědictvím a předvedli, jak z něj čerpá současná tvořivost a jak přispívá k nadějím, že se v budoucnu všichni lidé sjednotí.

Představení „Songs of Longing“ se konalo ve čtvrtek 24. května v plně obsazeném komplexu Albert Hall.

Více informaci naleznete zde.(ck)