Rozšířené užší předsednictvo EHSV se vydalo po stopách dějin do polského Krakova

Předseda Luca Jahier a rozšířené užší předsednictvo Evropského hospodářského a sociálního výboru navštívili ve dnech 10., 11. a 12. června 2018 Polsko, kde se uskutečnila inaugurační schůze nového předsednictva EHSV.

Předseda Luca Jahier a členové si zvolili polský Krakov jakožto místo, které má z historického hlediska symbolický význam, a také v zájmu oživení a obohacení kultury dialogu v Evropské unii.

V rámci své návštěvy v Polsku se členové delegace zúčastnili diskuse, jež proběhla v prostorách krakovské univerzity za přítomnosti polských intelektuálů. Tématem této diskuse bylo usmíření obou neoddělitelně spjatých částí tohoto kontinentu na základě připomenutí minulých událostí a díky lepšímu porozumění v praxi mezi západní Evropou a Evropou střední a východní.

Členové rozšířeného užšího předsednictva EHSV uctili památku obětí koncentračního tábora Osvětim-Březinka.

Rozšířené užší předsednictvo tvoří: předseda EHSV Luca Jahier, místopředsedkyně pro rozpočet Milena Angelova, místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño, předseda skupiny Zaměstnavatelé Jacek Krawczyk, předsedkyně skupiny Zaměstnanci Gabriele Bischoff a předseda skupiny Různorodá Evropa Arno Metzler. Přítomni byli rovněž předsedové specializovaných sekcí: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Diljana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean Coulon a Lucie Studničná. (eh)

Proslov, který pronesl předseda Luca Jahier během konference na krakovské univerzitě:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-build-stronger-union