Evropské regiony, které postupně upouštějí od těžby uhlí: EHSV zkoumá případ Německa

Dne 29. května 2018 se v německé obci Grevenbroich poprvé konal kulatý stůl na téma Uhelné regiony procházející transformací. Do diskuse se spolu s členy EHSV a zástupcem Komise zapojila řada místních subjektů.

Řečníci prezentovali situaci v těžební oblasti Porýní, kde probíhají strukturální změny. Účastníci zdůraznili, že je nutný preventivní přístup a na transformaci je třeba se připravit. Nalézt alternativy k uhlí znamená velkou výzvu a jedním z hlavních cílů regionu je, aby byl i nadále důležitým aktérem v rámci zabezpečování dodávek energie v Německu.

Důležitou úlohu při informování lidí mají obce, které jim pomáhají pochopit danou situaci. Řečníci poukázali na to, že pro dosažení cílů má klíčový význam flexibilita systému a že je důležité prozkoumat aspekty, které přesahují jednotlivé regiony, průmysl i sektory.

V rámci všech dodavatelských sítí má zásobování energií nejvýznamnější úlohu, avšak díky vazbám mezi různými odvětvími – např. plasty, dopravou a výrobou plynu – je možné dodávky zabezpečit. Byly představeny projekty zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu a rovněž projekty v oblasti decentralizovaného řízení energetiky. Po diskusi účastníci uskutečnili exkurzi do povrchového dolu Garzweiler. (sma)