Dny občanské společnosti EHSV – 9. ročník – Digitální věk vyžaduje lidské dovednosti a náležité právní prostředí

Občanství, demokracie a kultura v digitalizované Evropě, takové bylo motto Dní občanské společnosti 2018, které styčná skupina Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) uspořádala ve dnech 24.–25. května v Bruselu.

„Obrovská rychlost změn v digitálním věku způsobí určité ztráty, ale z dlouhodobého hlediska budou lidé pracovat méně a jinak a subjektivně budou žít v lepších podmínkách,“ uvedl ve svém hlavním projevu Andrea Renda, profesor digitálních inovací na univerzitě College of Europe. Politický ředitel DIGITALEUROPE Ray Pinto varoval, že v Evropě chybí přibližně půl milionu odborníků. A zatímco USA a Čína zaznamenaly výrazný nárůst patentů v oblasti umělé inteligence, Evropa za nimi zaostává. 83 % externích investic do umělé inteligence pohlcuje USA a Čína.

Účastníci během šesti workshopů debatovali o soužití v digitální Evropě budoucnosti a na závěr dospěli k sedmi klíčovým doporučením:  

  • Vytvářet synergie mezi vzděláváním a kulturou týkající se otázek kulturního projevu a občanství ve všech vzdělávacích systémech i z hlediska celoživotního učení.
  • Organizace občanské společnosti by měly být podporovány, aby měly větší dosah, pokud jde o uplatňování rovnosti, inkluzivnosti a angažovanosti v občanském životě, a to i na internetu.
  • Měla by být posílena kontrola a dohled a občanská společnost by měla být zapojena do mechanismů dohledu.
  • Na místní úrovni by měly být častěji využívány elektronické nástroje pro společnou tvorbu a crowdsourcing s cílem posílit angažovanost občanů.
  • Přístupnost by měla jít stejným směrem jako bezpečnost a ochrana údajů. Měla by být klíčovým aspektem produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.
  • Umělá inteligence může a měla by zvyšovat počet pracovníků, nikoli je nahrazovat.
  • Podporovat a prosazovat Listinu základních digitálních práv EU. (sma)