EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 77
květen 2019

V tomto vydání:

 • „Musíme ještě udělat hodně pro to, abychom zdravotně postiženým občanům v Evropě zaručili právo účastnit se voleb“ – rozhovor se členem EHSV Krzysztofem Paterem
 • Hosty plenárního zasedání EHSV byli navrhovatelé evropské občanské iniciativy Stop extremismu
 • EHSV podporuje akční plán EU proti dezinformacím
duben 2019
 •  Mladí Evropané si přejí, aby vzdělávání a sociální média podporovaly demokracii a zvýšily angažovanost občanů v EU
 • Po deseti letech je akce Vaše Evropa, váš názor důležitější než kdy jindy, říká její zakladatelka
 • Akce Vaše Evropa, váš názor očima někdejších účastníků: zkušenost, která vás změní
 • Elektronické dějiny iniciativy Vaše Evropa, váš názor
březen 2019

V tomto vydání:

 • „Bojujeme za budoucnost nás všech,“ prohlásila klimatická aktivistka Greta Thunberg v EHSV
 • EHSV je pro důstojný minimální příjem podporovaný EU
 • Komisař Hogan v EHSV prohlásil, že rozhodnutí o rozpočtu SZP je teď na legislativních orgánech
únor 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • „Evropě nejvíc škodí mlčení,“ prohlásil Michel Barnier v EHSV
 • Brexit bez dohody by ohrozil životaschopnost leteckého a chemického průmyslu
 • EHSV vyzývá k právnímu uznání filantropie v EU
 • Občanská společnost chce více monitorovat dohody EU o volném obchodu
leden 2019
 • „Minulost pro nás může být skvělým ponaučením, nesmí však být naší metou do budoucna“
 • Bez migrantů je hospodářský a sociální model Evropy ohrožen, říká EHSV
 • Provádění environmentálních právních předpisů EU se musí stát prioritou
 • Rumunské předsednictví EU: čerstvý vítr pro evropský projekt
leden 2019
 • Chutě Dunaje – Rozlomením chleba k rozlomení bariér
 • Ženy, které míří výš s iniciativou SWANS
 • Aria Nuova: kulturní dědictví pomáhá sociálnímu začleňování
 • Balkans Beyond Borders – popustit uzdu kreativitě mládeže, a zacelit tak válečné rány
 • Safe Passage: zachovat kulturu lidských práv
listopad 2018
 • Podle komisaře Stylianidese je rescEU teprve prvním krokem na cestě k vylepšení mechanismu civilní ochrany
 • EHSV si přeje, aby občanská společnost hrála významnější roli v rámci vnější činnosti EU
 • Na změnu klimatu by mělo být vyčleněno 40 % rozpočtu EU
 • Silná a plně finančně pokrytá společná zemědělská politika (SZP) je zásadní
říjen 2018
 • Projekty z 27 zemí soupeří o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2018
 • EHSV se zasazuje o ambiciózní rozpočet EU ve výši nejméně 1,3 % HND EU
 • Odstranění propasti v digitálních dovednostech žen a mužů by zvýšilo HDP Evropy o 16 miliard EUR
 • Pravidla pro ochranu spotřebitelů by měla chránit spotřebitele a zároveň pomáhat obchodníkům čelit obtížím souvisejícím s prudkým nárůstem elektronického obchodu v Evropě
 • Veškeré nekalé obchodní praktiky v potravinovém dodavatelském řetězci musí být zakázány a je třeba chránit všechny hospodářské subjekty
srpen 2018
 • Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2018: přihlášky lze podat během celého léta
 • Transformace energetiky: potenciální přínosy pro evropské regionální ekonomiky
 • Evropa musí dělat více pro ochranu žen se zdravotním postižením
 • EHSV odmítá jakoukoli další privatizaci vod
červenec 2018
 • 60. výročí založení EHSV slibuje rozhodná a vizionářská opatření pro lepší Evropu
 • „Přímé platby musí obdržet pouze aktivní zemědělci,“ tvrdí EHSV a vyzývá ke zvláštní podpoře mladých zemědělců
 • Evropská unie nemůže dle tvůrců politik EU při rozvoji umělé inteligence zapomenout na své hodnoty
 • Mikina z 27 recyklovaných lahví
 • Cena pro občanskou společnost za rok 2018 – Identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě

Pages